Daily Archives: 1st September 2016

Dịch thuậtVăn chương

“Tiếng tru” của Allen Ginsberg: Bản tuyên ngôn của Beat ...

Đây là bản dịch bài thơ “Howl” của Allen Ginsberg – đại diện của “Beat Generation” tại Mỹ ...