Daily Archives: 10th November 2016

Thi phẩmTiếng Việt

Độc mộc

Khí hàn hàn Mây nước nhạt Cưỡi độc mộc Rượu suông nhàn Trập trùng u uẩn ngàn ngàn ...