Daily Archives: 17th February 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Ta lạc vào xa vắng

Ta lạc vào xa vắng Trập trùng thức mây lồng Ai đợi ta cõi sống Nhịp luân hồi ...