Daily Archives: 15th March 2017

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

Ghi chép trong mưa

Nhiều thế kỷ trước, Phạm Đình Hổ viết “Vũ trung tùy bút”, như một sự nuối tiếc dằng ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Thiên mã”

Tiểu thuyết “Thiên mã” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2010 Số trang:  183 trang ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Cầm thư quán”

Tiểu thuyết “Cầm thư quán” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2005 Số trang:  88 ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Điệu nhạc trần gian”

Tiểu thuyết “Điệu nhạc trần gian” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2000 đến 2002 ...
Trên truyền thông

Con đường viết của tôi (5): Sáng tác văn chương ...

Các bạn click vào để đọc thêm:  “Con đường viết của tôi”  Ngày nay, văn chương không còn ...