Daily Archives: 23rd June 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Trăng xanh khép lại chợ chiều

Đốt một trời hoa bướm Còn lại gì? Hư Không Thắp một vầng trăng xanh Thế gian cười ...