Daily Archives: 6th September 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Đêm địa ngục

Ai thêu đêm vào nỗi đau Ứa máu trần giọt giọt Nghênh ngang qua địa ngục Xương trắng ...