Daily Archives: 18th September 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Ta mặc

Ta mặc áo trần gian Sông đời trầm chậm chảy Bóng gì in đáy nước Hồn ta hay ...