Daily Archives: 26th September 2017

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

Cảm xúc

“Cảm xúc có thật chăng?” “Cảm xúc này có thực là của ta hay của ai đó đưa ...