Daily Archives: 1st October 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Buồn, tạt ngang thế giới

Buồn, tạt ngang thế giới Mảnh vụn hồn, Bầy người rắc trên sông Lập lòe hi vọng trôi ...