Daily Archives: 28th November 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Khúc ca dưới mộ

Nắng chiều quái lạ Gió bạc sương Khúc du dương ai đàn trên cổ mộ Cỏ hoang hoang ...