Daily Archives: 29th November 2017

Thi phẩmTiếng Việt

Lộng ca

Kinh kỳ nằm dài Ta chờ gió lộng Lộng ùa hoa rụng Lộng phàm nhân sân hận Lộng ...