Daily Archives: 3rd January 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Thiên hạ không màu

Sương mưa lạnh lạnh ám không gian Mệt mỏi giăng giăng buồn nhân thế Ta im lặng đếm ...