Daily Archives: 29th January 2018

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

Tôi và đám đông

Sáng sớm, một chút âm nhạc và một chút café. Thế là đủ để tôi chìm vào một ...