Daily Archives: 26th February 2018

Thi phẩmTiếng Anh

Nhàm chán mang tính thời đại

Tôi đã mệt Những vần thơ nhàm chán Thế gian buồn bỏ tôi lại cõi không Trời đã ...