Daily Archives: 5th April 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Người mặt lạnh

Có một mùa thơ vào độ úa Tình ca đứt nhịp Dở dang Cơn khóc lóc nuốt sâu ...