Daily Archives: 24th April 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Biển lặng ta hát điệu câm

Biển lặng Buồn Ta mênh mang Nghêu ngao khúc hát câm Sau lưng, ô kìa, điêu tàn   ...