Daily Archives: 27th May 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Mưa ải bắc

Hãy để buồn dâng mưa đêm nay Riêng góc trời tây mây vương ải bắc Đêm rơi Đêm ...