Monthly Archives: June 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Nằm dài…

Mệt nhoài thân ta trên đá Như dòng nước chảy mòn thời gian Phơ phất bóng ai cười ...
Tiểu thuyết

Long Điểu truyện – Chương 17: Bầy sói rừng Bạch ...

Rừng Bạch Tùng từ lâu rất lâu rồi được coi là thánh địa của bầy sói. Bầy sói ...
Tiểu thuyết

Long Điểu truyện- Chương 16: Nữ tướng linh cẩu

Sái Thương cưỡi trên một con linh cẩu to gấp đôi những con trong đàn. Ban đầu, nó ...
Thi phẩmTiếng Việt

Lời cơn bão

Sấm động biển Nam Trời chuyển màu điềm lạ Cơn sóng cuộn trào Nhấn chìm cơn điên dân ...