Daily Archives: 29th August 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Ta chọn buồn như mệnh số

Ta chọn nỗi buồn Vì thế gian vui cười quá Vui cười đến lạc hồn Mê đắm chân ...