Daily Archives: 6th October 2018

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

Bông và mùa thu

Mùa thu lăn dài theo những giọt mưa. Những giọt mưa bứt lá rụng tơi bời. Lá xanh, ...