Daily Archives: 7th November 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Về lại cuối thu

Ta hát bài ca Ngợi hoa tàn Ô mùa héo úa Đã sang trang Trầm hương ai thắp ...