Daily Archives: 23rd November 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Chiều lịch sử

Tôi đã đi dọc đường lịch sử Chẳng bóng người Chẳng đáp lời ai Chỉ những quân cờ ...
Trên truyền thông

Soi trọc phú (1): Họ là ai và tại sao ...

Lưu ý khi đọc chùm bài “Soi trọc phú”: –  Người nhà giàu không nhất thiết là trọc ...