Monthly Archives: December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Mưa, đọc sách

Tôi – mưa rơi vô tận Mưa bất khả đếm Tận bất khả cùng Tôi bất khả chờ ...
Thi phẩmTiếng Việt

Mưa chinh tây

Hãy nghe reo reo mưa Lưa thưa mùa tội lỗi Tôi đã nguôi tĩnh lặng Đã mờ vệt ...
Thi phẩmTiếng Việt

Đôi mắt tôi

Có những thế giới tôi dạo bước Chẳng ai lai vãng Họ lờ đi như không có trên ...
Thi phẩmTiếng Việt

Ta thôi thần nhân

Nấn ná mưa sa Sa dải ngân hà Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo ...
Thi phẩmTiếng Việt

Gieo lá

Ta bước đi ký ức Mộng vô hồi đêm trăng Ta gieo mưa ký ức Vọng tình điên ...
Thi phẩmTiếng Việt

Còn lại gì?

Mọi ngọn lửa đều phải cháy Viên đạn bắn ra Và rơi xuống đất Còn lại gì sau ...
Thi phẩmTiếng Việt

Rượu mình ta

Mình ta đổ chiều quạnh quẽ Rượu nhạt hơi cay Đời nhạt mùi say Lời buồn vô nghĩa ...