Daily Archives: 7th December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Gieo lá

Ta bước đi ký ức Mộng vô hồi đêm trăng Ta gieo mưa ký ức Vọng tình điên ...