Daily Archives: 8th December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Ta thôi thần nhân

Nấn ná mưa sa Sa dải ngân hà Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo ...