Daily Archives: 21st December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Đôi mắt tôi

Có những thế giới tôi dạo bước Chẳng ai lai vãng Họ lờ đi như không có trên ...