Daily Archives: 23rd December 2018

Thi phẩmTiếng Việt

Mưa chinh tây

Hãy nghe reo reo mưa Lưa thưa mùa tội lỗi Tôi đã nguôi tĩnh lặng Đã mờ vệt ...