Tác phẩm đã công bố

Tác phẩm đã công bố

Tập thơ Mùa dã cổ

Tập thơ “Mùa dã cổ” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2010 – 2015 Số trang:  140 trang Xuất bản năm 2016, NXB Hội ...
Tác phẩm đã công bố

Tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa”

Tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2005 – 2013 Số ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Thiên mã”

Tiểu thuyết “Thiên mã” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2010 Số trang:  183 trang Xuất bản ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Cầm thư quán”

Tiểu thuyết “Cầm thư quán” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2005 Số trang:  88 trang Xuất ...
Tác phẩm đã công bố

Tiểu thuyết “Điệu nhạc trần gian”

Tiểu thuyết “Điệu nhạc trần gian” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2000 đến 2002 Số trang: ...