Tiếng Anh

Thi phẩmTiếng Anh

Nhàm chán mang tính thời đại

Tôi đã mệt Những vần thơ nhàm chán Thế gian buồn bỏ tôi lại cõi không Trời đã hết những ...
Thi phẩmTiếng Anh

SLAVES OF DESTINY

We- Slaves of Destiny Join all diversions in Eternity Belong to no where Ice melting in the red Flame gleaning ...