Trên truyền thông

Trên truyền thông

Con đường Viết của tôi (4): Tại sao cần tuân ...

Các bạn click vào để đọc thêm:  “Con đường viết của tôi”  Có nhiều người coi việc viết nhằm mục ...
Trên truyền thông

ĂN CHAY LÀ TỐT ? ĂN THỊT LÀ XẤU ?

Năm 2011 đến 2012, mình tu tập theo một trường phái tâm linh vô cùng khắt khe. Yêu cầu ăn ...
Trên truyền thông

Con đường viết của tôi (3): Sự “hay” muôn vẻ, ...

Các bạn click vào để đọc thêm:  “Con đường viết của tôi”  “Hay” là một khái niệm rất chung chung. ...
Trên truyền thông

Con đường viết của tôi (2): Đúng ngữ pháp, đơn ...

Các bạn có thể đọc cả chùm bài “Con đường viết của tôi” Khi tôi bắt đầu dậy lớp “Viết ...
Trên truyền thông

Con đường Viết của tôi (1): Viết cho mình hay ...

Đọc thêm về chùm bại “Con đường Viết của tôi” tại đây: http://hathuynguyen.com/tag/con-duong-viet-cua-toi/ Tôi bắt đầu viết những bài thơ ...
Trên truyền thông

Đi tìm vị thầy, hãy nhìn sao Bắc Đẩu

Tôi viết những dòng này cho ai đó ngoài kia đã, đang và sắp bước đi trên con đường tu ...
Trên truyền thông

Sáng tạo nghệ thuật đích thực – Không có khôn ...

Đây là bài viết luận bàn về tình trạng sáng tạo nghệ thuật nhập nhằng với sản phẩm giải trí, ...
Trên truyền thông

Internet – Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy

Mời các bạn đọc bài phỏng vấn “Internet – Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy”, được đăng trên ...