Thi phẩmTiếng Việt

Đêm trăng máu xem bát quái ngắm đào hoa

Váng vất mưa trăng rụng

Càn khôn

Ứa máu tình động dục

Ly khảm

Lùa hoa đào vọng mơ

Cấn tốn

Bão lênh láng hồng hoang

Lôi trạch

 

Vòng bát quái chuyển thời xoay thế

Lẽ âm dương sắc sắc không không

Mênh mông này cõi hóa công

Hất tung thời thế

Mặc đời như sông

Ta ngồi ta trông

Nhoẻn cười mây gió

 

Đất trời đảo lộn như định sẵn

Lòng người xảo trá bởi thịnh suy

Cùng chàng cạn chén lưu ly

Huyết tràn cuồng tửu ngỡ là men trăng

Say rồi ta nhập mộng trăng

Ái ân cho thỏa nguyệt cầu gần xa

Đất trời cần có đôi ta

Đôi ta cứ sướng kệ cha đất trời!

Mặc cho bát quái chuyển dời

Đào hoa khai lộ, trăng rơi mất rồi…

 

Trăng rơi tịnh thủy

Lóe ánh trăng trăng

Đời nay đã vắng

Ái tình giăng giăng

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *