Tôi sẽ hát điệu tình réo rắt

Khi nhân gian quỳ mọp dưới tượng thần

Chúa lạnh lẽo héo khô như xác tục

Phật ngoảnh đầu rũ nhân loại sau lưng

 

Điều tình vang vang

Sông núi vọng

Hoa bung cánh gió giữa thượng ngàn

Mồ cũ nảy xuân bên luống cỏ

Khói hương ướt đọng giọt mưa tình

 

Điệu tình mênh mang sáu cõi

Lắc lư vòng xoáy luân hồi

Giọt thời thời rơi đêm tịch mịch

Sực tỉnh chiêm bao, khép mộng đời

 

Tiếng ai ngân vang rẻo núi

Tiếng ai sa vực hư vô

Nhịp ai lớp lớp trầm luân sóng

Tình ta thinh lặng

Vô thanh

 

Ta chỉ còn đây ta với ta

Mênh mang tình tỏa khắp sơn hà

Hai tay buông thõng nhìn thiên hạ

Lưng tựa non cao ngóng sông xuôi

 

Tình tang tình tang

Ta gảy điệu

Tình người loang loang động niết bàn

Tang hải dập dềnh cơn hồng thủy

Chúa bặt im lời

Phật động tâm

Thần tiên vứt phận đời cứu độ

Nếm trái nhân gian 

Đọa trần ai

 

Ai thay ta gảy tình điệu cũ

Cho ta say một giấc trần gian

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *