Lá loạn cành hoang

Lá loạn cành hoang

Xôn xao xúc cảm trời đông lộng

Ta lướt phố dài

Mây rủ một nhành mai

Chàng ngủ gục thư trai

Ôm giấc mộng hoàng đài

 

Lá tàn tàn

Phong hoang hoang

Mộng hoàng đài úa vàng trên nẻo vắng

Hoa mai trắng

Tinh tựa sương

Mềm tựa tuyết

Chân nhân đang thuyết lẽ vô thường

 

Ta thoảng điệu gió

Ta vi Vô Vi

Cõi đời lặng nhịp

Chân nhân mờ bóng

Chàng sực tỉnh rồi

Ta thành mai trắng

Chàng biết hay chăng?

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *