Thời trôi, thời trôi
Im lặng – Đêm
Bóng ai định hình muôn nẻo thực
Ly rượu cạn không
Lòng trống rỗng
Ta – Vô
Bạn – Vô
Thế giới vô loài

Mây đêm nay đang bay về đâu
Có thằng điên múa chữ đêm thâu
Vắt hồn ra chữ, bao bì mới
Danh hão nào đâu, nhậu, nhậu nào
Đem ô trọc bẩn nhơ rượu hứng
Rượu có đau
Có đắng vị trần gian
Rượu thôi hết huy hoàng rồi nhỉ
Rượu cũng điên
Mơ thoát tục xa vời

Ta bên ly cạn không
Cười thằng điên múa chữ
Rượu đã xa và xa
Hơi men vương mùi tục

Câu chữ này nặng quá
Ai gánh nổi nhân gian
Ngày mai ta rũ áo
Ai gánh nổi lòng ta

Ta dốc cạn chén không
Rượu hư vô tuyệt đích
Thằng điên cười ta điên
Câu từ vô nghĩa cả

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *