Ma mơ mơ ma…

Mơ cõi vong tình nơi giếng cổ

Mơ mùa trăng lọt đáy khe xanh

Mơ cốt tang thương ngoài biên tái

Mơ hẹn ngày về kiếp luân sinh

 

Mơ ma ma mơ…

Ma phong chướng khí vương niềm tục

Ma tâm lả tả rụng bên ngàn

Ma mị phất phơ men hồ điệp

Ma giới tan tành trong nỗi đau

 

Ôm lòng ma…

Đoái trông tiền kiếp

Cắt nghĩa cơn mơ ta tự mơ ta

Hướng về mai hậu

Ta bẫy ta vào cơn mơ ẩn ngữ

 

Ma mơ ma mơ

Mơ ma mơ ma

Gió hú khúc vong hồn

Mưa cưa mòn bạch cốt

Nhân ảnh động

Ma tâm loạn

 

Mơ mơ mơ mơ

Mưa mưa mưa mưa

Xưa xưa xưa xưa

Âm âm cổ khúc

Ai đáp ai thưa

Giữa cơn ma mộng?

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *