Hãy để buồn dâng mưa đêm nay

Riêng góc trời tây mây vương ải bắc

Đêm rơi

Đêm rơi

Ánh trắng căn phòng vắng

Cỗ máy vô hồn phản chiếu thế gian trơ

 

Tôi đã đi qua những giấc mơ

Ướt đầm mưa quá cố

Bóng người bên ta đêm nay

Lướt qua như gió

Sấm động cuối chân mây

Cơn mơ hợp tan chưa dứt

 

Súng đạn đã cũ dưới cơn mưa

Buồn biệt ly sao ngăn mộng bá quyền

Chỉ có xác trơ trơ hành quân ca lời oán

Lời tử thi sặc mùi kích động

Sẽ mòn trong mưa giông

Này kẻ vạn năm đua tranh đã chán

Sẽ cười hay khóc trước thế nhân

Còn gì để cứu vớt ư?

Một đôi dòng quá khứ

Chữ Nhân đã bỏ lại giữa loài người

 

Tắt đi cỗ máy vô tri

Thế nhân đã lùi xa

Chẳng âm thanh nào ồn ã

Chỉ buồn rơi

Và buồn rơi

Lại buồn rơi

Tôi ngập cõi sơn hà

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *