Thi phẩmTiếng Việt

Ta đành lỗi hẹn cùng người nhé

Ta đành lỗi hẹn cùng người nhé

Cố nhân ơi

Ta đã lạc vần thơ

Một lời hẹn đã lạc trong tiền kiếp

Ô Thước kia, thôi vỡ vụn cho rồi

 

Ta đành lỗi hẹn cùng người nhé

Sông Ngân cuồn cuộn sóng mệnh trời

Cố nhân ơi

Hứng thơ chiều đã cạn

Hai tinh cầu xin xích lại cùng nhau

 

Cố nhân ơi, người là ai thế nhỉ

Người có nghe gió lạnh đang gào

Nơi ải bắc vong hồn thét gọi

Ký ức đội mồ, rung động cả trăng sao

 

Cố nhân lạc bước trong hoang loạn

Có nhớ ta chờ bến sông Ngân

Sông Ngân nay đã đổi dòng

Cưỡi thuyền lướt sóng ngược sông lên trời

 

Cố nhân ơi, hãy lãng quên chiều thất tịch

Lãng quên lời hẹn ước thuở xa rồi

Lãng quên hoang loạn nơi trần thế

Lãng quên ta đã lỗi hẹn cùng người

 

Chiều lỗi hẹn

Ta hóa thân lửa đỏ

Rực Ngân hà cho cạn kiệt nguồn cơn

Cố nhân, người cứ dỗi hờn

Lùa cơn gió lạnh cho tan nước nhà

 

Gió ơi gió, hãy đưa người xa mãi

Thoát hình hài về lại với nước mây

Còn ta, ta sẽ ở đây

Hóa thơ thành rượu cho say nước nhà.

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *