Nấn ná mưa sa

Sa dải ngân hà

Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo

Tha hương ta sa nẻo không nhà

 

Có những con đường đi đi mãi

Vết hài đỏ vệt đau dài

Có vài đêm dài như mưa

Đứt nối hay đứt ruột

Cũng tiêu tàn theo ta

 

Ta đã nghe những tiếng ồn trôi qua

Kìa phận người không còn thơ nữa

Ta – vị thần quên lối

Lạc loài trong kiếp thần nhân

Hứng mưa dưới cõi trần

Nghe lạnh lẽo ứa tràn thớ máu

Ta rơi vào cơn buồn nhân thế

Cho vợi bớt thần tiên

Như một buổi chiều lên cơn điên

Ha hả tha hương

Chiều mưa chẳng lặng

 

Ta xin đời cơn điên

Và cơn thơ

Xin ngân hà sa hồ mưa

Xin tim ta hồ như

Tha hương

Ta xin ta thôi thần nhân

Là bông hoa nghiêng mưa bên sao rơi

Chuông chùa

Thôi ngân

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *