Tag: Anh hùng luận

Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

ANH HÙNG LUẬN (2): GIẤC MƠ HOA ĐÀO CỦA LÝ ...

Thời nào cũng có những anh hùng, kẻ thành người bại, tất cả rồi sẽ đi vào cõi ...
Tản văn - Truyện ngắnTiếng Việt

ANH HÙNG LUẬN (1): LỜI CUỐI CÙNG CỦA TÔN LANG

Thời chiến loạn đất Đông Ngô, có chàng Tôn Sách. Người xứ này vẫn gọi chàng là Tôn ...