Tag: nghệ thuật đích thực

Nghệ thuậtTiểu luận phê bình

Thơ Đinh Hùng – Từ tình yêu tuyệt đối đến ...

Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết  Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân  Ta gần em, ...
Trên truyền thông

Sáng tạo nghệ thuật đích thực – Không có khôn ...

Đây là bài viết luận bàn về tình trạng sáng tạo nghệ thuật nhập nhằng với sản phẩm ...