Tagged thơ dịch

0

“Tiếng tru” của Allen Ginsberg: Bản tuyên ngôn của Beat Generation

Đây là bản dịch bài thơ “Howl” của Allen Ginsberg – đại diện của “Beat Generation” tại Mỹ vào thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Trong bài thơ, ông thể hiện tiếng kêu gào của một thế hệ trẻ khao khát tự do trước một thế giới suy tàn của đám đông. Phong trào…

Copyright @2017 - Hà Thủy Nguyên