Mọi thứ trên thế giới này đang đến ngày tàn của nó. Không còn nhiều người nói đến sự thanh khiết. Không còn nhiều người đề cao phẩm chất thiêng liêng. Không còn ai sống như một thiên anh hùng ca bi tráng. Các nguyên mẫu lý tưởng bị đổ vỡ.

Người ta tôn thờ Ma Qủy trên khắp màn ảnh, trên đầu môi chót lưỡi, trên sách vở, thậm chí trong các pháp môn. Người ta cho rằng lối sống thông minh nhất là chiêu theo bản năng xác thịt. Nhưng họ quên mất con người có hai bản năng chính: bản năng linh hồn và bản năng thể xác. Chiều hoàn toàn theo thể xác là chối bỏ phẩm chất thiêng liêng và thanh khiết của con người. Linh hồn không cần ăn uống bừa phứa, làm tình và chém giết, linh hồn thậm chí không cần cả quyền năng.

Thế nào là thanh khiết? Thế nào là ô trọc? Người ta tưởng chạy theo mấy tôn giáo, giữ gìn đạo hạnh được gọi là thanh khiết ư? Một kiểu ô trọc của những sự mỹ miều. Ô trọc không hẳn là bẩn thỉu. Giống như cứt vậy, cũng từ những thứ chúng ta ăn mà ra. Cứt là một mớ hỗn độn các chất nhào nặn vào với nhau. Sự ô trọc chính là thế. Ngay cả trong các thánh đường giờ đây cũng chỉ là một đống hỗn độn.

Có thuyết cho rằng vốn dĩ không có nguyên tố đất, nguyên tố đất chỉ là hỗn hợp của 3 nguyên tố thần thánh: Lửa, Nước, Khí… mà thành. Thế nên đất ô trọc, đất chưa bao giờ thanh khiết. Cũng chính sự ô trọc đó mà đất phát triển, sự ô trọc phát triển. Qủy dữ thì sinh con đẻ cái hàng đàn hàng đống. Thiên thần bất tử nên không thể sinh diệt và tái sinh.

Gìn giữ sự thanh khiết hay quay về sự thanh khiết là tìm lại nguyên bản của mình, không vướng một chút gì ảnh hưởng của kẻ khác. Mọi sự pha tạp, kiểu gì cũng dẫn đến ô trọc. Điều này không dễ tí nào giữa thế giới này. Cũng chính mong mỏi và tiếc nhớ sự thanh khiết của linh hồn mà tôi không thể chấp nhận bất cứ sự tác động của ai. Không phải tôi khinh thường họ, mà chỉ đơn thuần tôi muốn là tôi.

Mọi sự đã quá rõ ràng trên con đường tâm linh, đó là rũ bỏ, rũ bỏ càng nhiều càng tốt.

Trích từ wordpress Hà Thủy Nguyên ngày 12 tháng 7 năm 2013

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *