Sáng lập FoxStudy – Cộng đồng tác giả và dịch giả tự do

Xuất phát từ mong muốn xây dựng một hệ thống nơi các tác giả và dịch giả có thể tự do đăng tải những nội dung mình viết, theo đuổi các chủ đề một cách nghiêm túc mà không bị kiểm duyệt hay hạn chế, nhà văn hà Thủy Nguyên đã sáng lập FoxStudy – Cộng đồng tác giả và dịch giả tự do.

Tại đây, mỗi tác giả và dịch giả đều có thể tự lập account, tự đăng tải nội dung và tự vận động donate từ cộng đồng cho các dự án sáng tác, nghiên cứu và dịch thuật của mình.

Click để tìm hiểu thêm về FoxStudy

Các dự án nhà văn Hà Thủy Nguyên đang thực hiện trên FoxStudy:

Dự án dịch của nhà văn Hà Thủy Nguyên trên FoxStudy:

Các bài nghiên cứu:

Share:

Add comment: