Giới thiệu

Tôi không muốn phần Giới Thiệu về bản thân trên website như một bản profile cứng nhắc với những dòng liệt kê thành tích.  Tôi muốn đó thực sự là những dòng chia sẻ về các hoạt động và dự án mà tôi đã thực hiện.  Có lẽ, như vậy sẽ hữu ích hơn với … Đọc tiếp Giới thiệu