Tết và giả dối, phù phiếm, rác rưởi

Những người đến thăm ta ngày Tết ắt hẳn là những người xa lạ.