Động thơ

Văng tiếng đời rơi hiên phàm
Mang mang phong linh
Nhạc cũ chảy dài khóe cửa

Động cánh chuồn gánh mưa
Ngược dòng đạm thủy
Vô ô kìa cực

Gió lọt qua khe đáy sâu vừa
Mây mưa ướt sũng một giấc trưa
Đẩy hứng thơ tràn cơn xác thịt
Hoa bung cánh mướt hứng tình mưa

Phong linh lặng
Lây phây giọt đời chạm khẽ
Ai vừa ôm ấp mộng đầu

Hà Thủy Nguyên

Share:

Add comment: