Archive

Ngạc nhiên với “Điệu nhạc trần gian”

Khi nhà sách Đông Đô đưa bản thảo Điệu nhạc trần gian (*) nhờ đọc, tôi đã ngạc nhiên. Đó là câu chuyện tưởng tượng pha trộn huyền thoại, dã sử và hình như cả... chưởng nữa! Đến khi gặp tác giả tôi càng ngạc ...

Internet – Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy

Mời các bạn đọc bài phỏng vấn "Internet - Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy", được đăng trên Đẹp Online vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Trong bài phỏng vấn này, rất nhiều vấn đề liên quan đến tư duy thời Internet ...