• Tiểu thuyết "Cầm Thư quán"
 • Tiểu thuyết "Cầm Thư quán"

  Tiểu thuyết “Cầm thư quán”

  Tác giả: Hà Thủy Nguyên

  Thời gian sáng tác: 2005

  Số trang:  160 trang

  Xuất bản năm 2018, NXB Hội Nhà Văn.

  Tình trạng bản thảo: Sách hiện được bán tại The Book Hunter.

  CLICK VÀO ĐỂ MUA SÁCH TRÊN AMAZON: TIỂU THUYẾT “CẦM THƯ QUÁN”