Cho chúng mình biết ý kiến của bạn nhé

Bạn muốn Việt Nam như thế nào trong tương lai 10 năm nữa?

1. Hiện đại hơn, nhiều đô thị hơn, giàu hơn
2. Xanh hơn, bền vững hơn, hòa bình hơn
3. Dân trí cao hơn, ít định kiến hơn
4. Tình cảm hơn, gắn kết cộng đồng cao hơn    4 hoạt động và tin bài mỗi tuần của chúng mình

    Chúng mình sẽ gửi đến bạn những hoạt động đáng chú ý và bài viết thú vị theo tuần. Bạn gửi chúng mình email của bạn nhé!