Home Dịch thuật Dịch thơ Phong Vũ – Lý Thương Ẩn

Phong Vũ – Lý Thương Ẩn

Thiên “Bảo Kiếm” buồn thương (*)
Năm tận vẫn tha phương
Lá vàng mưa gió đổ
Lầu xanh đàn địch vương
Kẻ mới theo thói bạc
Người xưa cách muôn phương
Toan bỏ Tân Phong tửu (**)
Ngàn chén sầu nào buông?

Bản Hán Việt

Thê lương “Bảo kiếm thiên”,
Ky bạc dục cùng niên.
Hoàng diệp nhưng phong vũ,
Thanh lâu tự quản huyền.
Tân tri tao bạc tục,
Cựu hảo cách lương duyên.
Tâm đoạn Tân Phong tửu,
Tiêu sầu đấu kỷ thiên?

(*) “Thiên Bảo Kiếm” là bài thơ Quách Nguyên Chấn dâng lên Võ Tắc Thiên, thể hiện ý chí cao quý của người quân tử. Khi Võ Tắc Thiên đọc bài thơ, Quách Nguyên Chấn được trọng dụng, làm đến chức Tể tướng.

(**) Rượu Tân Phong là loại rượu nổi tiếng ở đông bắc tỉnh Thiểm Tây.

Hà Thủy Nguyên dịch

Lạc hoa – Lý Thương Ẩn

Lầu cao khách xa rồi Góc vườn hoa tả tơi Lưa thưa đường uốn khúc Tiễn bóng chiều xa xôi Thương tâm nào nỡ quét Trông cảnh lại ngóng người Nỗi lòng ngày xuân cạn Đẫm lệ áo này thôi Hà Thủy Nguyên dịch Bản Hán Việt: Cao các khách cánh khứ, Tiểu viên hoa loạn phi. Sâm si liên khúc mạch, Điều đệ tống tà huy. Trường đoạn vị nhẫn tảo, Nhãn xuyên nhưng dục quy. Phương tâm hướng xuân tận, Sở đắc thị

Hoa hạ túy – Lý Thương Ẩn

Tầm phương bất giác tuý lưu hà, Ỷ thụ trầm miên nhật dĩ tà. Khách tán tửu tỉnh thâm dạ hậu, Cánh trì hồng chúc thưởng tàn hoa. *Bản dịch của mình: Say ánh chiều tà bãi cỏ thơm Tựa cây chìm bóng giấc hoàng hôn Nửa đêm sực tỉnh người đâu tá Đuốc rọi tàn hoa bước cô đơn.” --------- Đang viết Thiên địa phong trần Tập 2, chợt nổi hứng dịch bài thơ này!   Hà Thủy Nguyên dịch