bồ tát

Theo dõi

Bài viết gần đây

Hệ thống các vị Phật, bồ tát và thần quỷ trong Phật giáo

Bài đăng lại từ Book Hunter và phục vụ ho buổi trò chuyện cùng chủ đề, nằm trong chuỗi thảo luận văn hóa của Book Hunter năm 2018. >> Xem link Youtube tại đây: (10) Phật giáo - Chúng ta đang thờ ai? - YouTube I – Giáo đoàn của Thích Ca Mâu Ni và các hệ thống kinh điển Những chứng tích về Thích Ca Mâu Ni Đức Phật Cồ Đàm (Siddhattha Gotama) hay Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) là cái tên đã ăn